• Ngọc Bích

𝐌𝐄𝐓𝐑𝐈𝐂𝐒 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐄 𝐀𝐏𝐏 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒

Hiện nay, Việt Nam xếp thứ 15 trong nhóm các nước trên thế giới về số lượng người sử dụng smartphone, với gần 50% dân số. Thậm chí với giới trẻ Việt Nam, smartphone còn là "vật bất ly thân" đến mức kỳ lạ trong nhiều trường hợp. Sử dụng nhiều smartphone, là lẽ dĩ nhiên khi người Việt cũng nằm trong top dẫn đầu thế giới về số lượt tải ứng dụng. Dưới đây là 10 chỉ số đo lường mức độ thành công của một ứng dụng điện thoại:1.𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝

Chỉ số đo lường số lượng người đã tải ứng dụng cũng như đánh giá ứng dụng đó trên các cửa hàng ứng dụng.


2.𝐂𝐀𝐂 (𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐬𝐭)

Chỉ số đo lường để có được một người sử dụng và một khách hàng trả tiền, công ty cần tốn bao nhiêu chi phí.


3.𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐫𝐚𝐭𝐞

Chỉ số đo lường số lượng người tải ứng dụng, thực sử khởi động nó và tạo tài khoản trên đó.


4.𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐮𝐬𝐞𝐫𝐬/𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬

Chỉ số đo lường phần trăm người sử dụng đã khởi động ứng dụng và sử dụng nó hàng ngày, hàng tháng. Tỉ lệ người sử dụng hàng ngày kí hiệu là DAU - Daily active users; tỉ lệ người sử dụng hàng tháng kí hiệu là MAU - Monthly active users.


5.𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐟 𝐮𝐬𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐲

Chỉ số đo lường có bao nhiêu trong số người sử dụng ứng dụng đã từng trả tiền cho một mặt hàng trên ứng dụng đó.


6.𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞

Chỉ số đo lường mất bao lâu sau khi ứng dụng được kích hoạt thì khách hàng mua hàng.


7.𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐥𝐲 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐬𝐞𝐫 (𝐀𝐑𝐏𝐔)

Chỉ số này được chỉ ra từ lượng mua hàng cũng như những quảng cáo người sử dụng đã xem. Chỉ số cũng bao gồm những thông tin cụ thể về ứng dụng như là loại hình quảng cáo hay mặt hàng nào khuyến khích người sử dụng mua nhiều nhất. Đồng thời bạn cũng nên nhìn vào chỉ số ARPPU - doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trả tiền.


8.𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤-𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡

Chỉ số này đo lường phần trăm người dùng xếp hạng hoặc đánh giá trong cửa hàng ứng dụng.


9.𝐂𝐡𝐮𝐫𝐧

Chỉ số đo lường bao nhiêu khách hàng đã gỡ cài đặt ứng dụng hoặc không khởi chạy ứng dụng trong một khoảng thời gian nhất định.


10.𝐋𝐓𝐕 (𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞)

Chỉ số đo lường giá trị một khách hàng đã đóng góp cho lợi nhuận của doanh nghiệp từ khi bắt đầu sử dụng đến khi gỡ cài đặt ứng dụng.


12 views0 comments